logo-abc-szermierki

Abc szermierki

ABC szermierki organizuje zajęcia sportowe dla dzieci, które chcą trenować szermierkę. Program skierowany jest przede wszystkim do osób zamieszkujących gminy zlokalizowane na północ od Krakowa. Zajęcia prowadzone przez instruktora Macieja Holcera odbywają się w Michałowicach i Więcławicach Starych już od kilku lat, a jego młodzi podopieczni mają na swoim koncie wiele sukcesów.

Mieliśmy przyjemność wykonania strony internetowej ABC szermierki wraz z opracowaniem tekstów.